Szkoła promująca zdrowie

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Mamy świetny program profilaktyczny, realizujemy treści ścieżki prozdrowotnej. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie, dlatego projekt ten wydał się nam idealnym dla kontynuacji naszej pracy. Więcej

Program Comenius - Budowanie przyjaźni przez sport

 
                                                                  
Tytuł projektu: Building Friendship through Sport - Budowanie przyjaźni przez sport
 

Wraz ze szkołami podstawowymi z Anglii, Niemiec, Włoch i Turcji Szkoła Podstawowa w Bystrej przystąpiła do projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej. Jest to wielostronny, dwuletni (2012-2014) projekt Comenius. Celami głównymi naszego projektu jest:

 •         Częstsze użycie technologii informacyjnych
 •         Większe użycie języków obcych
 •         Bardziej aktywne spędzanie czasu
 •         Zwiększenie świadomości kulturowej innych krajów i przełamanie barier pomiędzy innymi krajami. Więcej

 

Projekty "Nauka mnie szuka!" i "Chcę się uczyć!"

Szkoła w Ruchu

Dzięki staraniom nauczycieli wychowania fizycznego, Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Bystrej otrzymał certyfikat „Szkoły w Ruchu” 2013/2014. MEN pozytywnie zaopiniował zrealizowane zadania wynikające z przewidywanych założeń sportowych.

Menu strony

Aktualności

 • Uwaga! Zmiana podręcznika z j. angielskiego do klasy IV SP

  Uwaga! Zmiana podręcznika z j. angielskiego do klasy IV SP

  Tytuł: Team Up 2

  Autorzy: Philippa Bowen, Denis Delaney, Diana Anyakwo

     

 • Wyjazd do Przytocka

  08.07.2014

  Zbiórka wyjeżdżających do Przytocka w dniu 9.07.2014 r. o godz. 650 przed Urzędem Gminy Bystra-Sidzina. Przypominamy o zażyciu leków przez osoby z choroba lokomocyjną oraz zabraniu legitymacji szkolnych.

 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

  Wykaz podręczników dla klas I-III Szkoły Podstawowej
  na rok szkolny 2014/2015

   

  KLASA I SP

  Podręcznik MEN - darmowy
  Ćwiczenia – zostaną ogłoszone w sierpniu

  Zajęcia komputerowe – zostaną ogłoszone w sierpniu

 • Konkurs - Odblaskowa gmina

  „Odblaskowa Gmina” – konkurs dla najbezpieczniejszych gmin

  Odblaski to prosty sposób, by zachować bezpieczeństwo na drodze. Nie dziwi więc fakt, że coraz chętniej noszą je nie tylko dzieci, ale także dorośli. Czytaj dalej... 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół im.Św.Jana Kantego w Bystrej
  34-235 Bystra 353
 • tel. (0 18) 268 10 16
  Fax (0-18) 26-81-322

Galeria zdjęć