Szkoła promująca zdrowie

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Mamy świetny program profilaktyczny, realizujemy treści ścieżki prozdrowotnej. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie, dlatego projekt ten wydał się nam idealnym dla kontynuacji naszej pracy. Więcej

Program Comenius - Budowanie przyjaźni przez sport

 
                                                                  
Tytuł projektu: Building Friendship through Sport - Budowanie przyjaźni przez sport
 

Wraz ze szkołami podstawowymi z Anglii, Niemiec, Włoch i Turcji Szkoła Podstawowa w Bystrej przystąpiła do projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej. Jest to wielostronny, dwuletni (2012-2014) projekt Comenius. Celami głównymi naszego projektu jest:

 •         Częstsze użycie technologii informacyjnych
 •         Większe użycie języków obcych
 •         Bardziej aktywne spędzanie czasu
 •         Zwiększenie świadomości kulturowej innych krajów i przełamanie barier pomiędzy innymi krajami. Więcej

 

Projekty "Nauka mnie szuka!" i "Chcę się uczyć!"

Menu strony

Aktualności

 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych

  Przypominamy o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych:

  08.04.2014, 02.05.2014 oraz 20.06.2014

  Informujemy również, że w dniach 23-25.04.2014 odbywa się egzamin gimnazjalny i są to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów gimnazjum.

 • Obchody Światowego Dnia Zdrowia

  Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi.

  Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przełomie 50 lat jest 30-krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy między innymi Gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunyę, odkleszczowe zapalenie mózgu, czy boreliozę.

 • EuroWeek – Szkoła Liderów

  EuroWeek – Szkoła Liderów


  W dniach 27-31 marca 2014r. uczniowie Gimnazjum w Zespole Szkół im. św. J. Kantego w Bystrej wzięli udział w specjalnym obozie edukacyjnym "Euroweek" w Długopolu Zdrój, woj. dolnośląskim. W czasie 5-cio dniowego szkolenia uczniowie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach prowadzonych w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Europejskiego Forum Młodzieży. Większość zajęć prowadzona była w języku angielskim przez wolontariuszy min. z Turcji, Rumunii, Łotwy, Kolumbii, Wietnamu, Indonezji, Włoch, Chin, Indii oraz Kenii. Dzięki temu nasi uczniowie mieli niepowtarzalną możliwość prowadzenia konwersacji w języku angielskim, poznawania podstawowych wyrażeń w językach narodowych wolontariuszy, a także poznania zwyczajów, ciekawostek oraz muzyki i nauki tańców narodowych z krajów wolontariuszy goszczonych przez EFM. Projekt ten nie tylko znacznie wpłynął na umiejętności komunikacyjne naszych uczniów, ale zachęcił ich do aktywnego włączania się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym jeszcze więcej uczniów weźmie udział w "Euroweek".

 • Zespół Szkół im. Jana Kantego w Bystrej dołączył do grona szkół odznaczonych Certyfikatem przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

  Nasza szkoła, w związku z podejmowaniem licznych działań prozdrowotnych, w dużej mierze realizowała założenia wynikające z koncepcji Programu.

  W 2010 roku podpisaliśmy porozumienie, na mocy którego mogliśmy starać się o uzyskanie certyfikatu.

  Dogłębna analiza aktualnego stanu realizacji programu pozwala na pozytywną ocenę przedsięwzięcia. Cel priorytetowy – kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, został osiągnięty. Ponadto po zrealizowaniu zadań zaobserwowaliśmy szereg korzystnych zmian w zakresie wiedzy, przekonań, umiejętności i działań na rzecz własnego zdrowia i aktywności fizycznej wśród społeczności szkolnej:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół im.Św.Jana Kantego w Bystrej
  Zespół Szkół im.Św.Jana Kantego w Bystrej, 34-235 Bystra 353
 • tel. (0 18) 268 10 16
  Fax (0-18) 26-81-322

Galeria zdjęć